Meist

Lahemaa Ökoturism on 2006. aastast tegutsev turismiettevõte, mis pakub loodusretki Eesti suurimas ja vanimas Lahemaa Rahvuspargis ja selle ümbruses.

Lahemaa Ökoturism on 2006. aastast tegutsev turismiettevõte, mis pakub loodusretki Eesti suurimas (747,84 km²) ja vanimas (asutatud 1971. a.) Lahemaa Rahvuspargis ja selle ümbruses. Lahemaa Rahvuspark asub Eesti põhjarannikul, Tallinnast tunni aja sõidu kaugusel ida suunas. Siin leidub põnevaid rabasid, hämmastavaid hiidrahne, väikeseid romantilisi jugasid, traditsioonilisi rannakülasid, nõukogudeaegset militaarpärandit, uhkeid mõisahooneid, eriilmelist metsa ja palju muud huvitavat. Pakume võimalust avastada loodust ja pärandkultuuri koos kohaliku kogenud loodusgiidi Kauri Kivipõlluga.

“Inimesed nimetavad loodusretke tihti matkaks. Loodusretk erineb matkast selle poolest, et matk on eelkõige sportlik tegevus, mille puhul läbitakse pikki vahemaid, aga loodusretke käigus keskendutakse sellele, mida me looduses näeme. Loodusgiid aitab inimestel märgata loomade tegutsemisjälgi, väikeseid elusolendeid ja muud huvitavat ning seletab nähtu lahti – tõlgib loodusteadusliku info tavainimesele arusaadavasse keelde.” matk

Kauri Kivipõld

Haridus: magistrikraad loodusteadustes
Töötab: loodusgiidina lahemaal ja Tallinna loomaaias alates 2006. aastast
Giidi kutse: alates 2006, atestatsioon Lahemaal ja Tallinna Loomaaias

Koostame teie grupile individuaalse marsruudi just teile huvi pakkuvatesse kohtadesse kestvusega paarist tunnist kuni nädalani. Võtame teid Lahemaal vastu, kui tulete oma transpordiga, aga saame võtta teid auto peale teile sobivas kohas ja viia pärast retke tagasi. Organiseerime lisatasu eest transpordi ka suurematele gruppidele ja vajadusel majutuse. Individuaalprogrammi järgi koostatud retke hind on 20 eurot tund (minimaalne hind on 100 eurot retk), suuremate gruppide puhul küsige täiendavat hinnapakkumist. Lisatasu eest on võimalik külastada muuseume, süüa kohalikus kõrtsis Eesti rahvuslikku toitu või valmistada süüa vabas õhus lõkke peal.

Pakume võimalust tellida erinevaid meelelahutuslikke või akadeemilisi looduse ja keskkonnakaitse alaseid õppeprogramme.

Pakume ka Teie asutuse mistahes ürituse juurde meelelahutust looduses.

MTÜ-l Lahemaa Ökoturism on ökomärgised alates aastast 2013. aastast, kuna meie turismiteenused vastavad ökoturismi nõuetele – on vastutustundlikud loodust ja kohalikku kogukonda väärtustavad.

Meie põhimõteteks on pakkuda vastutustundlikku reisimist, mis toetab looduse ja kultuuripärandi säilimist, kohalike elanike heaolu ning suurendab külastajate keskkonnateadlikkust. Sama tähtis on meile ka külastajate rahulolu.

EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) on ökoturismi kvaliteedimärgis,

millega tunnustatakse ja turundatakse loodussõbralikke ja keskkonnasäästlikke maapiirkonnas pakutavaid turismitooteid ja -teenuseid. Tunnustatud turismiteenuseid iseloomustavad ehedad elamused ja pärandkultuuri väärtustamine.

Vastutustundliku Ettevõtluse Indeks

on Eestis tegutsevatele ettevõtetele mõeldud kõige põhjalikum vastutustundlikkuse-alane (CSR) enesehindamise vahend. Indeksi ankeedid läbivad ekspertide hindamise, mille tulemusel saavad edukamad ettevõtted võimaluse kasutada Indeksi kvaliteedimärgist (pronks, hõbe või kuldtase)  oma ettevõtte usaldusväärsuse tõendamiseks ka teistele turuosalistele – klientidele, investoritele, partneritele, omanikele jne.

MTÜ Lahemaa Ökoturism lähtub oma töös ökoturismi põhimõtetest.

Mis on ökoturism? See on vastutustundlik reisimine, mis väärtustab pärandkultuuri ja loodust ning toetab nende säilimist, püüab vähendada turismist tulevaid negatiivseid mõjusid miinimumini ning tõsta kohalike elanike heaolu läbi turismi. (Rahvusvaheline Ökoturismi Ühendus ja Maailma Looduse Fondi Rootsi osakond).

Mis on need põhimõtted, millest ökoturism lähtuma peaks? Lähtuma peaks sellest, et turistide arv ei oleks suurem kui piirkond suudab taluda. Ekskursioon ei tohi häirida kohalikku elustikku ega ka piirkonnas elavaid inimesi. Samuti tuleb arvestada turistide endiga – kui turism mingis piirkonnas läheb liiga massiliseks, kaob piirkonna ehedus, mille pärast turist sinna minna tahab. Grupid peavad olema väikesed ja liigutakse võimalusel mööda spetsiaalseid matkaradu või laudteid, et vältida õrnade koosluste tallamist. Kindlasti ei viida gruppe ohustatud liikide elupaikadele liiga lähedale, või pesitsusajal pesitsuspiirkondadesse, alati arvestatakse piirkonna kaitsekorralduseeskirjaga. Kasu kohalikele elanikele tuuakse eelkõige läbi kohalike teenuste tarbimise. Giididena kasutatakse kohalikke giide, süüakse kohalikes ettevõtetes, ostetakse kohapeal toodetud suveniire ja talukaupa. Kõike seda ei saa teha ilma erinevate huvigruppidega koostööd tegemata. Muidugi on meie jaoks väga tähtis ka kliendi rahulolu, sellepärast koostame igale tellijale individuaalse marsruudi arvestades konkreetse kliendi huvisid ja soove, püüame pakkuda igale vanusegrupile eakohast programmi nii, et see oleks huvitav ja ühtlasi ka kasulik ning arendav. Pakume reise ka eakatele ning erivajadustega inimestele nagu liikumispuudega või nägemispuudega inimesed.
Võrreldes traditsioonilise turismiga nõuab ökoturism korraldajalt rohkem ning on kindlasti kallim, kuid pakub turistile kindlasti omanäolisemat elamust kui tavaline ekskursioon.

Külastajate keskkonnateadlikkust püüame tõsta läbi hästi koolitatud professionaalsete kohalike loodusgiidide kasutamise. Selleks, et meil oleks piisavalt väga hea ettevalmistusega giide, oleme erinevate fondide (näiteks keskkonnainvesteeringute keskus) rahastuse toel läbi viinud 8 loodusgiidide koolitustüle Eesti. Pakume ka loenguid ja loodusprogramme erinevas vanuses inimestele.

Alates 2013. aastast on meie MTÜ-le omistatud vastutustundliku ettevõtte hõbemärgis. 2020 saime lõpuks ka kuldmärgise.
Vastutustundliku Ettevõtluse Indeks on Eestis kõige põhjalikum vastutustundlikkuse-alane enesehindamise vahend ettevõtetele. Vastutustundlik ettevõtlus tähendab majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme vabatahtlikku integreerimist ettevõtte tegevusse, erinevate huvipooltega arvestamist ning lisaväärtuse loomist kõigile asjaosalistele. 2015 aastal omistati meie seiklusmängule „Aardejaht Käsmus“ Eesti ökoturismi kvaliteedimärgis EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti). EHE-märgisega tunnustatakse neid turismitooteid ja –teenuseid, mis lähtuvad rahvusvahelistest ökoturismi põhimõtetest ja aitavad tutvustada Eesti rikkalikku loodus- ja kultuuripärandit.

Lahemaa on vanim ja suurim Eesti rahvuspark, mis annab ülevaate Põhja-Eestile omastest loodus- ja kultuurimaastikest

Lahemaa rahvuspark annab ülevaate Eestile iseloomulikest loodus- ja kultuurmaastikest: kivised ja liivased rannad, maalilised rabad, põlismetsad, loopealsed, klinti lõikunud kärestikulised jõed, mandrijääga tulnud rahnud ning ajaloomälestised.

Nii metsad kui ka rannad on inimtegevusest vähe mõjutatud, sest Nõukogude ajal oli tegu suletud piiritsooniga. Militaarrajatiste jälgi leiab sealt seniajani.

Lahemaa on Euroopa olulisemaid metsakaitsealasid, kus elab palju loomi. Kõrvemaa sood-metsad lõunas lisavad veelgi eluruumi põtradele, metssigadele, karudele, ilvestele ja rebastele. Oandu ja Altja vahel maalilises orus saab tutvuda kobraste eluga. Lindudest on tavalised händkakk ja musträhn, sügisel kogunevad Sagadi põldudele sookured.

Lahutamatud on Lahemaa rannad ja ajaloopärand. Kalurid käisid Soome saartel kala ja hülgeid püüdmas, üle lahe kaubeldi. Kuulsaimad rannakülad on kaptenite küla Käsmu, Altja kaluriküla ning salapiirituse vedajate küla Viinistu.

Lahemaal asuvad ka suured mõisakompleksid, mis on renoveeritud ja külastajatele mitmekesiste teenustega avatud.

Rahvuspargi looduskeskus ja infopunkt asuvad Palmses, Sagadis saad tutvuda metsamuuseumiga, Oandul osaleda looduskeskuse programmides ja minna loodusradadele. Rannapuhkuseks sobib hästi kunagine kuurort Võsu.