KIK

MTÜ Lahemaa Ökoturism sai KIK poolt rahastuse projektile “Roheline Rakvere – meie ühine rikkus” taotlust 1 988.15
euroga.

Projekti käigus läbiviidavad tegevused:

Loodusõhtud:

  1. Rakvere – roheline sihtkoht. Räägitakse, mida tähendab Roheline sihtkoht, miks see on oluline. Mis sellest meie jaoks muutub, mida see meile annab? Kas peame ka ise midagi teistmoodi tegema hakkama? Lektor Rakvere Linnavalitsuse endine abilinnapea Andres Jaadla.. Veebruar 2022.
  2. Liikide kadumine– miks on elurikkus meie jaoks oluline. Miks elurikkus väheneb? Mida meie saame selleks teha, et elurikkust kaitsta? Mihkel Kangur Tallinna Ülikoolist. Märts 2022
  3. Mets– Missugune on meie metsa tervis? kas metsa raiutakse liiga palju või liiga vähe? Miks see küsimus peaks meid huvitama? Elurikkus, kliimamuutused, rekreatsiooniline tegevus. Asko Lõhmus Tartu Ülikool. Märts 2022
  4. Putukad – kas nuhtlus või meie eksistentsiks vajalikud kaaslased. Loeng-seminari keskel tutvusta Urmas Tartes putukate mitmekesisust, rolli eluvõrgustikus ja suhteid inimestega. Esinemine on illustreeritud ekraanile näidatavate originaalsete loodusfotode- ja videolõikudega. Urmas Tartes. Aprill 2022

Õppekäigud:

  1. Veetarga retkpuhta vee tekke kohas ja Ökokratt taastuvenergia väikelahendused praktikas – Puhta vee teemapark. Priit Adler  aprill 2022.
  2. Vee jõud– külastame Nõmmeveski, Vasaristi ja Joaveski jugasid, räägime vee jõu kasutamisest ja sellest tulenevatest keskkonnaprobleemidest, vaatame hüdroelektrijaama varemeid, Joaveskil töötavat elektrijaama ja töötavat kalatreppi ning karstinähtusi Vasaristil. Räägime jõgedest, karstinähtustest, vee uuristavast tegevusest, veejõu kasutamisest inimeste poolt ja sellest tulenevatest keskkonnaprobleemidest. Tutvume jõeäärse elustikuga, vaatame III kaitsekategooria alust metskuukressi ja arutame, kuidas seda hoida. Kauri Kivipõld – MTÜ Lahemaa Ökoturism loodusgiid ja keskkonnahariduslike programmide läbiviija. Aprill 2022
  3. Raba kui puhta veereservuaar ja süsiniku siduja. Raba elustik.

Käsitleme raba teket ja arengut, raba kui elukeskkonna eripära, raba elustikku ja kohastumust eluga rabas, turba teket, omadusi ja kasutamist, turba tootmist ja sellest tulenevat keskkonnakahju, süsinikuringet, märgalade tähtsust, Ramsari konventsiooni, rabade taastamise mõju kliimamuutustele.

Vaatame freesturbavälja ja räägime turba tekkest, omadustest ning kasutamisest, samuti soode taastamisest. Kauri Kivipõld .

Mai 2022

  1. Käsmu –  looduse ia inimese vastastikune mõju.

Tutvutakse Käsmu loodusega – mis loomad ja taimed elavad Käsmu poolsaarel, kuidas jääaeg on Käsmu maastikku kujundanud, kuidas inimene oma tegevusega keskkonda mõjutab ja mis on põhilised keskkonnaprobleemid rannikualadel. Kauri Kivipõld – MTÜ Lahemaa Ökoturism loodusgiid ja keskkonnahariduslike programmide läbiviija.

 Mai 2022

  1. Rakvere Tammikmets keset linna – teeme jalutuskäigu loodusgiidiga Rakvere tammikus, tutvume sealse elurikkusega. Sirle Kree – Rakvere giid.

Juuni 2022