Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime oma klientidele parimat teenust pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie teenuse juures meeldis ja mida võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 – olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis teenusega rahule jääda, 4 – jäin teenusega rahule, kuid oli asju, mida oleks saanud paremini teha, 5 – teenus vastas täiesti minu ootustele) tõmmates õigele hindele joone alla.

  Ekskursiooni toimumise aeg ja koht? *

  Sinu nimi *

  Giidi nimi *

  Kas marsruut meeldis? Ei olnud liiga pikk ega liiga lühike, oli piisavalt huvitav? *

  Kas giidi esinemine oli huvitav ja asjakohane? Kas giidi oli kuulda, kas kõik nägid, mida giid näitas? *

  Missuguse hinde annate retkele tervikuna? *

  Mida võiksime teisiti teha?

  Kommentaarid, märkused:

  Mis allikast saite infot meie retke kohta?


  *  Tärniga tähistatud väljad on kohustuslikud!