Inimmõju rannikukooslustele ja mereelustikule

Programm toimub Käsmus

Inimmõju rannikukooslustele ja mereelustikule

Programmi eesmärk: õpilased teavad kuidas mõned loomaliigid on inimesega vastastikuses mõjus, kuidas see mõju toimib, mida saab teha ebasoovitava mõju vähendamiseks, kuidas probleemsete liikidega koos eksisteerida. Õpilased oskavad maastikul kaardi ja kompassi abil orienteeruda. Õpilased jagatakse 5-6 liikmelistesse gruppidesse, kõigepealt õpitakse maastikul kaardi ja kompassiga liikumist, siis lähevad kõik grupid iseseisvalt metsa, otsivad üles kaardil näidatud kohad, kust iga grupp leiab endale individuaalse ülesande. Juhendaja annab igale grupile tutvumiseks materjali ning küsimused selle materjali kohta. Grupid töötavad iseseisvalt materjali läbi ning leiavad küsimustele vastused. Seejärel esitavad kõik grupid enda vastuseid ja juhendaja kommenteerib neid. Parimad saavad auhinna. Tegemist on integreeritud programmiga, mille käigus õpilased õpivad kaardi ja kompassiga orienteerumist, meeskonnatööd, saavad teadmisi looduse ja keskkonnaprobleemide kohta, harjutavad funktsionaalset lugemisoskust ning saavad ka füüsilist treeningut.
Tagasiside: pärast pogrammi annab juhendaja grupile tagasisidet programmi kohta. Pärast programmi lõppu antakse õpilaste vastused kaasaasolevatele õpetajatele, et nad saaksid ülevaate õpilaste teadmistest programmi käigus käsitletud küsimuste kohta.
Kasutatavad õppemeetodid: maastikumäng, aktiivõpe, grupitöö.
Juhendaja: Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse. Töötab alates 2006. aastast loodusgiidina ja Tallinna Loomaaia giidina. Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast, konkreetset programmi juba alates 2016. aastast.

Programmi info:

Programm toimub Käsmus
Kestvus: 3 tundi
Sihtrühm: 6. – 12. klass
Hind: 150 eurot klassi kohta
Bussi hind Tallinnast: 280 eurot
Aeg: sügis – kevad

Kontakt

Kauri Kivipõld

53 980 543

 lahemaaokoturism@gmail.com

 www.lahemaaturism.ee

Teised programmid

2020-02-24T07:58:25+02:00

Seiklus Altja loodusrajal

Seiklus Altja loodusrajal Programm toimub Altjal Seiklus Altja loodusrajal Programmi eesmärk: õpilased oskavad looduses kaardi abil liikuda ja leida üles kaardil tähistatud kohti, leida vastuseid infostendidelt või juhendaja poolt koostatud [...]

2020-02-16T13:21:13+02:00

Nutiseiklus Rakvere Tammikus

Nutiseiklus Rakvere Tammikus Programm toimub Rakvere tammikus Nutiseiklus Rakvere Tammikus Programmi eesmärk: õpilane oskab ülesande lahendamisel kasutada oma nutiseadet, leida iseseisvalt vastuseid loodust puudutavatele küsimustele. Paraneb funktsionaalne lugemisoskus, täienevad teadmised [...]

2020-02-16T13:24:17+02:00

Maastikumäng – paranda vead …

Maastikumäng – paranda vead ... Programm toimub Käsmus Maastikumäng – paranda vead ... Programmi eesmärk: õpilased oskavad looduses kaardi ja kompassi abil liikuda ja leida vastuseid loodust ja keskkonda puudutavatele [...]