Märgalade päeva loodusretk Altjal

Märgalade päeva loodusretk Altjal 6.02

Osavõtutasu 12 eurot

Koguneme 6.02 kella 11.00-ks Altja kõrtsi parklasse ja liigume loodusgiidi saatel läbi näiliselt endisaegsel kujul taastatud küla, mille tegelikkus peidab hästivarjatud saladust. Nii Lahemaa rahvuspark kui maailma esimene rahvusvaheline keskkonnakaitse lepe – Ramsari konventsioon tähistavad käesoleval aastal 50 juubelit.

Seega võiks öelda, et see on sajandit tähistav retk. Tuntuimad märgalad on sood aga ka rannaniidud kuuluvad märgalade koosseisu. Seega juttu tuleb kõigist eelmainitutest ja sellest, mis loodus ise meile ette mängib. Lõpetame retke kõrtsi juures orienteeruvalt kell 13.00.

Konventsiooni eesmärk on tagada riikidevaheline koostöö märgalade kaitsmisel ning säästlikul kasutamisel. Ramsari konventsiooniga on ühinenud 135 riiki, Eesti ühines 1993. aastal. Terves maailmas kuulub praegu rahvusvahelise tähtsusega märgalade nimistusse 1011 ala 117 riigist. Need alad hõlmavad kokku ligi 80 miljonit hektarit ehk kaheksateist Eesti pindala. Eestis on 17 rahvusvahelise tähtsusega märgala ehk nn Ramsari ala, mida hoida ja väärtustada. Märgalasid on meil aga märksa rohkem.

NB! Vajalik on eelnev registreerumine.

Broneeri kohe!


    Kontrollküsimus:

    Teised rännakud

    2021-01-21T21:39:11+02:00

    Märgalade päeva loodusretk Altjal

    Koguneme 6.02 kella 11.00-ks Altja kõrtsi parklasse ja liigume loodusgiidi saatel läbi endisaegsel kujul taastatud küla, kus näeme tüüpilisi rannatalusid 19. saj lõpust ja 20. saj algusest.