Mis toimub Eesti metsaga?

Programm toimub Koolis

Mis toimub Eesti metsaga?

Programmi eesmärk: õpilased oskavad leida kirjalikest materjalidest vajaliku info, näevad probleemi erinevaid tahkusid, oskavad teisi kuulata ja oma seisukohti esitada ning kaitsta, pidada läbirääkimisi, teha koostööd. Õpilased saavad uusi teadmisi metsa kohta.

Programm toimub koolis klassiruumis. Juhendaja tutvustab metsaga seonduvaid probleeme ja erinevate huvigruppide seisukohti selles. Seejärel jagatakse klass mitmeks grupiks – metsaga seotud erinevateks huvigruppideks, igal huvigrupil on erinevad eesmärgid, soovid ja ootused. Igale grupile tutvustatakse lühidalt konkreetse grupi huvisid, teaduslikke seisukohti, mis haakuvad konkreetse huvigrupi seisukohtadega ning jagatakse teemakohaseid materjale, millega grupiliikmed saavad tutvuda. Seejärel läheb igast grupist üks inimene kaitsma oma grupi huvisid teise töögruppi. Lõpuks esitavad kõik töögrupid tulemuse, milles nad kokkuleppele jõudsid ja räägivad, kuidas nad selleni jõudsid. Lõpus teeb juhendaja kokkuvõtte ja esitab teaduslikud seisukohad probleemi kohta.​
Tagasiside: juhendaja annab klassile pärast programmi lõppu tagasisidet programmi toimumise ja tulemuste kohta.
Seos riikliku õppekavaga – bioloogia: evolutsioon ja ökoloogia, ökoloogia, keskkonnakaitse; geograafia: loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.
Kasutatavad õppemeetodid: hariduslik rollimäng, grupitöö.

Programmi info:

Programm toimub koolis
Kestvus: 2 tundi
Sihtrühm: 9. klass
Hind: 150 eurot
Väljaspool Tallinnat oleva kooli puhul: 200 eurot
Aeg: talv

Kontakt

Kauri Kivipõld

53 980 543

 lahemaaokoturism@gmail.com

 www.lahemaaturism.ee

Teised programmid

2020-02-18T08:11:25+02:00

Aialinnuvaatlus

Aialinnuvaatlus Programm toimub Koolis Aialinnuvaatlus Programmi eesmärk: õpilased märkavad ja tunnevad tavalisi meie lähiümbruses elavaid ja lendavaid linde, eristavad erinevaid liike, teavad, kuidas linnuvaatlust läbi viiakse. Programm algab sissejuhatava osaga [...]

2020-02-18T08:12:43+02:00

Mis toimub Eesti metsaga?

Mis toimub Eesti metsaga? Programm toimub Koolis Mis toimub Eesti metsaga? Programmi eesmärk: õpilased oskavad leida kirjalikest materjalidest vajaliku info, näevad probleemi erinevaid tahkusid, oskavad teisi kuulata ja oma seisukohti [...]

2020-02-18T08:13:07+02:00

Ilm on hukas?

Ilm on hukas? Programm toimub Koolis Ilm on hukas? Programmi eesmärk: õpilased teavad, millest on kliimamuutused tingitud, missuguste tegevustega tekitatakse kliimale kõige rohkem kahju ja kuidas saaks seda vähendada. Õpilased [...]

2020-02-18T08:13:29+02:00

Videoprogramm – vee jõud

Videoprogramm – vee jõud Programm toimub Koolis Videoprogramm – vee jõud Programmi eesmärk: õpilased tunnevad jõgede ja jugade kohta käivaid termineid, teavad, mis on karstinähtused, kuidas tekivad kanjonorud, miks on [...]

2020-02-18T08:13:44+02:00

Elu jälg kivis

Elu jälg kivis Programm toimub Koolis Elu jälg kivis Programmi eesmärk: õpilaste teadmised geoloogiast, kivimitest, kivististest, maavaradest, on kasvanud. Programm toimub klassiruumis, õpilased vaatavad videot kivimite kohta, mida juhendaja kommenteerib [...]

2020-02-18T08:14:05+02:00

Mis sõltub minust?

Mis sõltub minust? (reostus) Programm toimub Koolis Mis sõltub minust? (reostus) Programmi eesmärk: õpilased teavad, et iga inimene saab keskkonna hoidmisel oma panuse anda ning teavad, mida nad ise homme [...]

2020-02-18T08:14:20+02:00

Kas ma toitun tervislikult?

Kas ma toitun tervislikult? Programm toimub Koolis Kas ma toitun tervislikult? Programmi eesmärk: õpilased teavad, missuguseid toitaineid erinevad toidud sisaldavad, mida inimese organism vajab või mis on kahjulik. Õpilased teavad, [...]