Nutiseiklus Viru rabas

Programm toimub Viru rabas

Nutiseiklus Viru rabas

Programmi eesmärk: õpilased oskavad seostada raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega, tunnevad raba elustikku, teavad, kuidas sood tekivad ja arenevad, kuidas turba kaevandamine tekitab kasvuhooneefekti.
Tegevused: õpilased lähevad kahekaupa õpperajale, otsivad isiklikku nutiseadet kasutades küsimusi ja neile vastuseid, üht-teist leiab ka stendidelt. Pärast raja läbimist kontrollitakse vastuseid ja parimad saavad auhinnad.
Tagasiside: pärast pogrammi annab juhendaja grupile tagasisidet eesmärkide saavutamise ja kogu programmi kohta. Õpilaste vastused antakse kaasaasolevatele õpetajatele, et nad saaksid ülevaate õpilaste teadmiste ja programmi käigus käsitletud küsimuste kohta.
Kasutatavad õppemeetodid: maastikumäng, aktiivõpe.
Seos õppekavadega: 7-9 kl III kooliaste – Loodusõpetus: inimene uurib loodust. Bioloogia: taimede tunnused ja eluprotsessid; ökoloogia ja keskkonnakaitse. Geograafia: Geoloogia; pinnamood; veestik; kliima; Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ja geoloogia.
Juhendaja: Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse. Töötab alates 2006. aastast loodusgiidina ja Tallinna Loomaaia giidina. Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast.

Programmi info:

Programm toimub Viru rabas
Kestvus: 3 tundi
Sihtrühm: 6. – 9. klass
Hind: 150 eurot klassi kohta
Bussi hind Tallinnast: 240 eurot
Aeg: sügis – kevad

Kontakt

Kauri Kivipõld

53 980 543

 lahemaaokoturism@gmail.com

 www.lahemaaturism.ee

Teised programmid

2020-02-24T07:58:25+02:00

Seiklus Altja loodusrajal

Seiklus Altja loodusrajal Programm toimub Altjal Seiklus Altja loodusrajal Programmi eesmärk: õpilased oskavad looduses kaardi abil liikuda ja leida üles kaardil tähistatud kohti, leida vastuseid infostendidelt või juhendaja poolt koostatud [...]

2020-02-16T13:21:13+02:00

Nutiseiklus Rakvere Tammikus

Nutiseiklus Rakvere Tammikus Programm toimub Rakvere tammikus Nutiseiklus Rakvere Tammikus Programmi eesmärk: õpilane oskab ülesande lahendamisel kasutada oma nutiseadet, leida iseseisvalt vastuseid loodust puudutavatele küsimustele. Paraneb funktsionaalne lugemisoskus, täienevad teadmised [...]

2020-02-16T13:24:17+02:00

Maastikumäng – paranda vead …

Maastikumäng – paranda vead ... Programm toimub Käsmus Maastikumäng – paranda vead ... Programmi eesmärk: õpilased oskavad looduses kaardi ja kompassi abil liikuda ja leida vastuseid loodust ja keskkonda puudutavatele [...]