Rannaküla Altja

Programm toimub Altjal

Rannaküla Altja

Programmi eesmärk: õpilased oskavad looduses kaardi abil liikuda ja leida üles kaardil tähistatud kohti, leida vastuseid infostendidelt või juhendaja poolt koostatud tekstidest.​ Õpilased teavad Altja kaluriküla ajaloolist tausta, tunnevad rannalooduse eripärasid. väärtustavad looduskeskkonda ning käituvad looduses keskkonnahoidlikult. Õpilased käivad koos juhendajaga Altja loodusrajal, kaasa saavad küsimustiku, millele leiavad rajal olevatelt infostendidelt või juhendaja poolt üles pandud infotahvlitelt vastused. Tublimad saavad auhinna.
Tagasiside: pärast pogrammi annab juhendaja grupile tagasisidet programmi kohta ning küsib ise tagasisidet gruppi saatvatelt õpetajatelt.
Kasutatavad õppemeetodid: aktiivõpe, õuesõpe.
Juhendaja: Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse. Töötab alates 2006. aastast loodusgiidina ja Tallinna Loomaaia giidina. Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast.

Foto: puhkaeestis.ee

Programmi info:

Programm toimub Altjal
Kestvus: 3 tundi
Sihtrühm: 2. – 5. klass
Hind: 150 eurot
Bussi hind Tallinnast: 292 eurot
Aeg: sügis – kevad

Kontakt

Kauri Kivipõld

53 980 543

 lahemaaokoturism@gmail.com

 www.lahemaaturism.ee

Teised programmid

2020-02-24T07:58:25+02:00

Seiklus Altja loodusrajal

Seiklus Altja loodusrajal Programm toimub Altjal Seiklus Altja loodusrajal Programmi eesmärk: õpilased oskavad looduses kaardi abil liikuda ja leida üles kaardil tähistatud kohti, leida vastuseid infostendidelt või juhendaja poolt koostatud [...]

2020-02-16T13:21:13+02:00

Nutiseiklus Rakvere Tammikus

Nutiseiklus Rakvere Tammikus Programm toimub Rakvere tammikus Nutiseiklus Rakvere Tammikus Programmi eesmärk: õpilane oskab ülesande lahendamisel kasutada oma nutiseadet, leida iseseisvalt vastuseid loodust puudutavatele küsimustele. Paraneb funktsionaalne lugemisoskus, täienevad teadmised [...]

2020-02-16T13:24:17+02:00

Maastikumäng – paranda vead …

Maastikumäng – paranda vead ... Programm toimub Käsmus Maastikumäng – paranda vead ... Programmi eesmärk: õpilased oskavad looduses kaardi ja kompassi abil liikuda ja leida vastuseid loodust ja keskkonda puudutavatele [...]